Bring Your Own Device (BYOD) beleid

Geldend van 01-07-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Bring Your Own Device (BYOD) beleid
Citeertitel BYOD beleid Gemeente Velsen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met dit besluit wordt de gemeentesecretaris gemandateerd om de lijst met toegestane apparaten in appendix B en de lijst met bedrijfstoepassingen in appendix C behorend bij het beleid vast te stellen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2014 nieuwe regeling

20-05-2014

De Jutter / De Hofgeest, Elektronisch gemeentblad, 29 mei 2014

B14.0161