Beleidsregels subsidiëring gemeenschapshuizen en Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen 2014

Geldend van 25-07-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerlen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels subsidiëring gemeenschapshuizen en Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen 2014
Citeertitel Beleidsregels subsidiëring gemeenschapshuizen en Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Heerlen 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-2014 Nieuwe regeling (tevens intrekking van de Beleidsregels gemeenschapshuizen en Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen)

08-07-2014

GVOP

OBM-14000036