Aanwijzing toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening en aanwijzing toezichthouders Drank- en Horecawet

Geldend van 26-06-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzing toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening en aanwijzing toezichthouders Drank- en Horecawet
Citeertitel Aanwijzing toezichthouders Algemene Plaatselijke Verordening en aanwijzing toezichthouders Drank- en Horecawet
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wetboek van Strafvordering, art. 142
  2. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 5.11 t/m 5.20
  4. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 6.2 lid 2
  5. Drank- en Horecawet, art. 41, eerste lid, onder b.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2014 Nieuwe regeling

24-06-2014

Digitaal gemeenteblad, 25-6-2014

201401525