Algemene subsidieverordening gemeente Bronckhorst 2014

Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening gemeente Bronckhorst 2014
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Bronckhorst 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23, derde lid
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:25, tweede lid
  4. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:35
  5. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2014 Nieuwe regeling

17-07-2014

Gemeenteblad, 2014, 41379 (23 juli 2014)

Z64761 RD14-00794