Verordening leerlingenvervoer gemeente Gennep - 2014

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gennep
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening leerlingenvervoer gemeente Gennep - 2014
Citeertitel 1e Wijziging verordening leerlingenvervoer gemeente Gennep 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs
  2. Wet op de expertisecentra
  3. Wet op het voortgezet onderwijs
  4. Wet op passend onderwijs

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2017 Wijziging van art. 17, 24, 25 en 26

29-05-2017

gmb-2017-100948

251506
01-08-2014 01-08-2017 nieuwe regeling

23-06-2014

Gemeenteblad, Nr. 38135

2014/1708