Verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland

Geldend van 25-11-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland
Citeertitel Luchthavenbesluit Midden-Zeeland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp Milieu
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet luchtvaart, art. 8.43 en art. XIII eerste lid.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2021 Art 1, 3, 4, 5, 6, bijlage 1, 2 en 3 en Toelichting

10-07-2020

prb-2021-11385

20017418
15-05-2014 15-05-2014 25-11-2021 Nieuwe regeling

01-11-2013

Provinciaal Blad, 2014, 284

13019396