Gemeenschappelijke Regeling "hûs en hiem";

Geldend van 01-12-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Harlingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke Regeling "hûs en hiem";
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling "hûs en hiem"
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Woningwet 2003, Monumentenwet 1988

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2011 Het uitbreiden van het aantal leden van het Algemeen Bestuur met één

25-11-2011

Onbekend

Onbekend