Richtlijnen Huishoudelijk werk (HHW) gemeente Peel en Maas 2013

Geldend van 01-09-2013 t/m heden

Intitulé

Richtlijnen Huishoudelijk werk (HHW) gemeente Peel en Maas 2013

Het college van burgemeester en wethouders

gelet op

Artikel 4 lid 1 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Artikel 8 van de Verordening individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen

besluit vast te stellen de Richtlijnen Huishoudelijk werk (HHW) gemeente Peel en Maas 2013

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 27 augustus 2013
college van burgemeester en wethouders
gemeentesecretaris/directeur, burgemeester
drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo