Inwoonregeling gemeente Brummen (2014)

Geldend van 10-07-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Inwoonregeling gemeente Brummen (2014)
Citeertitel Inwoonregeling gemeente Brummen (2014)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 1.3, lid 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Inwoonregeling gemeente Brummen (2014) komt de Inwoonregeling (2004) te vervallen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2014 nieuwe regeling

01-07-2014

Digitaal gemeenteblad 'Brummense Berichten', 09-07-2014

BW14.0299