Besluit vaststelling economische activiteiten Wet markt en overheid (Besluit vaststelling economische activiteiten Wet markt en overheid)

Geldend van 02-07-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit vaststelling economische activiteiten Wet markt en overheid (Besluit vaststelling economische activiteiten Wet markt en overheid)
Citeertitel Besluit vaststelling economische activiteiten Wet markt en overheid
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financieel beheer
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mededingingswet Artikel 25h, zesde lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2014 01-07-2012 nieuwe regeling

25-06-2014

Provinciaal Blad, 2014, 1073

dos-2014-0003898