Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Hellendoorn 2014

Geldend van 16-05-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Hellendoorn 2014
Citeertitel Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Hellendoorn 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Hellendoorn 2014
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 84
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2020 wijziging artikel 2

12-05-2020

gmb-2020-123830

2019-038075
10-07-2014 16-05-2020 Nieuwe regeling

01-07-2014

Gemeenteblad, 2014, 38428

14INT01151