Aanvullende beleidsregels Verordening leerlingenvervoer Ooststellingwerf 2014

Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ooststellingwerf
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanvullende beleidsregels Verordening leerlingenvervoer Ooststellingwerf 2014
Citeertitel Aanvullende beleidsregels Verordening leerlingenvervoer Ooststellingwerf 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening leerlingenvervoer Ooststellingwerf 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2014 nieuwe beleidsregels

13-05-2014

Gemeenteblad nr. 14005, 02-07-2014

College, 13-05-2014