Verordening Ruimtelijk Economisch Programma-Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Geldend van 18-10-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening Ruimtelijk Economisch Programma-Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Citeertitel Wijzigingsverordening REP-SNN
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie, onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/CVDR392443/CVDR392443_1.html
  2. artikel 145 van de Provinciewet
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/CVDR332964/CVDR332964_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 28-5-2014 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Provinciaal blad 2014, 1002

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2019 Wijziging

09-10-2019

prb-2019-6899

2019001603
28-06-2014 01-01-2011 18-10-2019 nieuwe regeling

28-05-2014

Provinciaal blad 2014, 1002

2014003434