Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gorinchem

Geldend van 09-07-2014 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Gorinchem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gorinchem
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gorinchem
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp APV gemeente Gorinchem
Externe bijlagen exb-2017-44383 exb-2017-44384

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

WBWBR0005416

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-2014 01-01-2020 Verbod oplaten ballonnen

26-06-2014

Gemeenteblad 9 juli 2014 nummer 38243

2014/1185