Regeling vervallen per 01-01-2013

Verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting wegens riolering van Frankhuis

Geldend van 01-01-1983 t/m 31-12-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Zwolle
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting wegens riolering van Frankhuis
Citeertitel Verordening baatbelasting Frankhuis
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen, heffingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 216 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Heffing voor het gebruiken van de riolering in Frankhuis

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1983 01-01-2013 nieuwe regeling

11-10-1982

de Peperbus, 18-10-1982

Onbekend