Coördinatiebesluit artikel 3:21 lid 1 onder b Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Geldend van 28-06-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Peel en Maas
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Coördinatiebesluit artikel 3:21 lid 1 onder b Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Citeertitel Coördinatiebesluit pakketvergunning
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp vergunningen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Awb art. 3:21 lid 1 onder b

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2012 nieuwe regeling

12-06-2012

elektronisch gemeenteblad week 26 2012

1894/2012/088136