Bomenverordening Vlaardingen 2010

Geldend van 21-10-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Vlaardingen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Bomenverordening Vlaardingen 2010
Citeertitel Bomenverordening Vlaardingen 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2017-45765

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.2
  3. Boswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt, 1 oktober 2010. Deze verordening vervangt de Bomenverordening Vlaardingen 2005. Artikel 17 bevat een overgangsbepaling.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2010 01-10-2010 nieuwe regeling

30-09-2010

Gemeenteblad, 2010, 60

VLD/2010/28120