Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening leerlingenvervoer gemeente Groesbeek 2014

Geldend van 01-08-2014 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Berg en Dal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening leerlingenvervoer gemeente Groesbeek 2014
Citeertitel Verordening leerlingenvervoer gemeente Groesbeek 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp leerlingenvervoer
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs, art. 4
  2. Wet op de expertisecentra, art. 4
  3. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2014 01-01-2022 nieuwe regeling ivm Wet passend onderwijs

26-06-2014

www.officielebekendmakingen.nl, Gemeenteblad nr. 37215, dd 3 juli 2014

Z-14-10018