Besluit tot het vaststellen van de branchelijst voor de warenmarkten Westland 2014

Geldend van 06-06-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit tot het vaststellen van de branchelijst voor de warenmarkten Westland 2014
Citeertitel Besluit tot het vaststellen van de branchelijst voor de warenmarkten Westland 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 160, lid 1
  2. Marktverordening Westland 2005, art. 2, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het besluit tot vaststelling van de branchelijst 2008 van 26 februari 2008.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2014 nieuwe regeling

14-04-2014

Gemeenteblad Westland, 05-06-2014

Gbw, 2014, 12