Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening leerlingenvervoer Veldhoven

Geldend van 01-08-2014 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening leerlingenvervoer Veldhoven
Citeertitel Verordening leerlingenvervoer Veldhoven
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs, art. 4
  2. Wet op de expertisecentra, art. 4
  3. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2014 01-01-2024 Nieuwe regeling

27-05-2014

Gemeenteblad, 04-06-2014

14.025