(voorlopige) Verordening op de paracommercie Venray 2014

Geldend van 08-10-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Venray
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling (voorlopige) Verordening op de paracommercie Venray 2014
Citeertitel Verordening op de Paracommercie Venray 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Drank- en Horecawet, art. 4, lid 1
  3. Drank- en Horecawet, art. 25a, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2014 Nieuwe regeling

20-05-2014

Onbekend

Onbekend