Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening leerlingenvervoer gemeente Pijnacker-Nootdorp 2014

Geldend van 10-05-2014 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Pijnacker-Nootdorp
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening leerlingenvervoer gemeente Pijnacker-Nootdorp 2014
Citeertitel Verordening leerlingenvervoer gemeente Pijnacker-Nootdorp 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs, art. 4 
  2. Wet op de expertisecentra, art. 4 
  3. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 4 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Pijnacker-Nootdorp 2013 wordt per 10-05-2014 ingetrokken.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2014 01-01-2023 nieuwe regeling

24-04-2014

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-24456.html, 09-05-2014

14INT00196 BBV14.0133