Beleidsregel ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein voor het opstijgen of landen van een luchtvaartuig

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Overijssel
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregel ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein voor het opstijgen of landen van een luchtvaartuig
Citeertitel Beleidsregel TUG ontheffingen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2016-40806

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 3-11-2015 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Provinciaal blad nr. 7533

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 wijziging artikel(en)

03-11-2015

Provinciaal blad nr. 7533

2015/0331925
12-09-2013 04-08-2013 01-01-2016 wijziging artikel(en)

11-09-2013

Provinciaal blad nr. 2013/0309074

Besluit van Gedeputeerde Saten van Overijssel van 10 september 2013, kenmerk 2013/0308283