Verordening Winkeltijden

Geldend van 01-05-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Neder-Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Winkeltijden
Citeertitel Verordening winkeltijden gemeente Neder-Betuwe 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening winkeltijden van de gemeente Neder-Betuwe, zoals vastgesteld op 2 januari 2002. Artikel 9 bevat een overgangsbepaling.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2014 nieuwe regeling

24-04-2014

Elektronisch gemeenteblad, 30-04-2014

RAAD/13/01592