Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Wijdemeren

Geldend van 25-03-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Wijdemeren
Citeertitel Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke antidiscriminatievoorzieningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inwerkingtreding is 8e dag na publicatie in afwijking van het bepaalde in artikel 6 van de verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-2010 Nieuwe regeling

28-01-2010

Wijdemeren Informeren, 17-3-2010

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen