Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, Forumleden en commissieleden 2014

Geldend van 20-03-2014 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Zutphen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, Forumleden en commissieleden 2014
Citeertitel Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, Forumleden en commissieleden 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 44, lid 2 en 3
  2. Gemeentewet, art. 95 t/m 99
  3. Gemeentewet, art. 149
  4. Rechtspositiebesluit wethouders
  5. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-2014 01-01-2019 Nieuwe regeling

10-03-2014

GVOP, 19-03-2014

2014-0030