Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Geldend van 02-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Jeugdwet, art. 2.8 (gewijzigd voorstel van wet, nr.33684, 17 oktober 2013)
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 1, tweede lid
  3. artikel 1, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  4. artikel 1, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2023 artikel 2

16-12-2022

gmb-2023-232941

Onbekend.
06-09-2022 02-06-2023 inhoudsopgave, hoofdstuk VI, artikel 2, 10, 21, 22, 24, 25, 30

23-08-2022

gmb-2022-398000

2022, nummer 158
24-02-2018 01-05-2014 06-09-2022 artt. 4, 15, 22 en 23; toelichting

26-11-2015

gmb-2018-44607

Gemeenteblad 2018, nummer 27
01-05-2014 24-02-2018 Geen

06-03-2014

Gemeenteblad 2014-37

Voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2013 (raadsvoorstel nr. 13MO16987); raadsstuk 13GR3602