Bevordering van de doorstroming in de woningmarkt 2014

Geldend van 16-04-2014 t/m heden

Intitulé

Bevordering van de doorstroming in de woningmarkt 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten

gelet op

het door de gemeenteraad vastgestelde Deltaplan

besluit:

in te stemmen met uitvoeringsregeling “Bevordering van de doorstroming in de woningmarkt 2014”

Om welke woningen gaat het en voor wie is de regeling bedoeld:

 • -

  Bestaande woningen binnen de gemeente Rijssen-Holten.

 • -

  Woningen die bestemd zijn voor permanente bewoning (niet zijnde recreatiewoningen).

 • -

  Woningen met een Energie-label F of G.

 • -

  De woning en/of bijgebouwen moet geschikt zijn voor aanbrengen van pv-installatie, een en ander is afhankelijk van de situering van de woning en/of bijgebouwen ten opzichte van de zon.

 • -

  Er moet voldoende dakoppervlakte beschikbaar zijn om de aangeboden panelen te kunnen plaatsen.

 • -

  Elk te plaatsen paneel moet minimaal 70% van de maximale opbrengst (onbeschaduwd en bij een optimale oriëntatie en hellingshoek) moeten kunnen behalen. Een en ander ter beoordeling van het installatiebedrijf.

Wanneer komt men in aanmerking voor de regeling:

 • -

  Er moet sprake zijn van het aanvaarden van een bestaande woning. Het passeren van de definitieve koopakte moet plaatsvinden na het van kracht worden van deze regeling.

Waaruit bestaat de regeling:

 • 1.

  Provinciale regeling

  Stimulering (actief) om gebruik te maken van de bestaande (provinciale) regelingen. Gebruik maken van de mogelijkheden die de provinciale regeling Energieloket 2.0 biedt. Subsidieregeling en Duurzaamheidslening.

  Subsidie: € 300 / uitgevoerde maatregel (maximaal € 600). Bij samenwerking in buurt kan nog een extra subsidie van € 300 worden verkregen. Dus maximaal € 900 per woning

  Duurzaamheidslening: maximaal € 20.000 met looptijd van maximaal 15 jaar. Provincie neemt 3% van de actuele rente voor haar rekening.

 • 2.

  Gemeentelijke regeling

  Aanbod van de gemeente Rijssen-Holten:

  • o

   Type: Vrijstaande woning

   Bij het verduurzamen van een bestaande woning van energielabel F en G naar A wordt pv-installatie aangeboden (hoogwaardig pc-systeem , montage op het dak, aansluiting op een separate groep in de meterkast) met een vermogen van 3.000 wp (Wattpiek) of 12 panelen (mits voldoende geschikt dakvlak beschikbaar is waar panelen op geplaatst kunnen worden die minimaal 70% van de maximale opbrengst kunnen halen). Op eigen kosten kan de installatie worden uitgebreid. Bewoner moet indien de elektriciteitsmeter niet geschikt is, zelf een slimme meter aanvragen.

  • o

   Type: Twee onder één kap-/hoekwoning

   Bij het verduurzamen van een bestaande woning van energielabel F en G naar A wordt pv-installatie aangeboden (hoogwaardig pc-systeem , montage op het dak, aansluiting op een separate groep in de meterkast) met een vermogen van 2.500 wp (Wattpiek) of 10 panelen (mits voldoende geschikt dakvlak beschikbaar is waar panelen op geplaatst kunnen worden die minimaal 70% van de maximale opbrengst kunnen halen). Op eigen kosten kan de installatie worden uitgebreid. Bewoner moet indien de elektriciteitsmeter niet geschikt is, zelf een slimme meter aanvragen.

  • o

   Type: Tussen-/rijtjeswoning

   Bij het verduurzamen van een bestaande woning van energielabel F en G naar A wordt pv-installatie aangeboden (hoogwaardig pc-systeem , montage op het dak, aansluiting op een separate groep in de meterkast) met een vermogen van 2..000 wp (Wattpiek) of 8 panelen (mits voldoende geschikt dakvlak beschikbaar is waar panelen op geplaatst kunnen worden die minimaal 70% van de maximale opbrengst kunnen halen). Op eigen kosten kan de installatie worden uitgebreid. Bewoner moet indien de elektriciteitsmeter niet geschikt is, zelf een slimme meter aanvragen.

Voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen:

 • o

  Op basis van een EPA (Energie Prestatie Advies uitgevoerd door een adviseur die is gecertificeerd conform BRL9500) moet de nul situatie van de woningen worden bepaald.

 • o

  Na het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen aan de woning moet door middel een EPA het eind label worden bepaald.

 • o

  Na bereiken van B-label wordt de pv-installatie aangelegd in opdracht door de gemeente. De gemeente geeft in eigen beheer opdracht, van een door de gemeente geselecteerde pv-installatie, tot plaatsing en installatie uiteraard in overleg met de bewoner(s).

 • o

  Na installatie en inwerking stellen van de installatie wordt de bewoner(s) eigenaar van de installatie. De garantie gaat dan ook over naar de eigenaar.

 • o

  Het beschikbaar stellen van de pv-installatie is onder voorwaarden dat deze gedurende een periode van 15 jaar verbonden blijven aan de woning. Bij een verkoop van de woning binnen de periode van 15 jaar moet de pv-installatie worden overgedragen aan de volgende eigenaar/bewoner(s).

Voor het verkrijgen van inzicht in het huidige energielabel van de woning kan gebruik worden gemaakt van de website: http://www.verbeteruwhuis.nl/ (De uitkomst van de site is indicatief). De definitieve bepaling van het energie label dient plaats te vinden op basis het hiervoor genoemde EPA.

Voor 2014 is een budget beschikbaar waarmee circa een 25 woningen voorzien kunnen worden van een pv-installatie. De periode tussen de aanvraag tot plaatsing van de pv-installatie en het overleggen van het EPA waarin wordt aangetoond dat de woning energielabel A heeft, bedraagt 4 maanden.

Daarna vervalt de reservering en dient een nieuwe reservering aangevraagd te worden. Echter de kans bestaat dat de regeling dan niet meer van kracht is gezien het beperkte budget.

Bij het verzoek tot plaatsing van een pv-installatie dient een kopie van het definitieve koopakte en een EPA met daarin opgenomen de nul situatie van de woningen te worden overlegd. De mogelijkheid tot reservering vindt plaats op volgorde van indiening, na het van kracht worden van de regeling.

Ingang regeling

Deze regeling treedt in werking een dag na de publicatie van deze regeling (Rijssens Nieuwsblad en Gemeentelijke website).

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten op 1 april 2014
A.C. van Eck, A.C. Hofland,
secretaris, burgemeester