Controleverordening gemeente Vaals

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Controleverordening gemeente Vaals
Citeertitel Controleverordening gemeente Vaals 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Controleverordening gemeente Vaals vastgesteld op 26-1-2009.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 nieuwe regeling

16-12-2013

Vaalser Weekblad, 20-12-2013

DGOD130046