Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Beesel 2003

Geldend van 02-10-2003 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Beesel 2003
Citeertitel Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Beesel 2003
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp aansluitvoorwaarden riolering
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Algemene Wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2003 nieuwe regeling

15-09-2003

't Gazetje, 01-10-2003

Onbekend.