Afstemmingsverordening WWB, Bbz, IOAW en IOAZ 2014

Geldend van 02-04-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Afstemmingsverordening WWB, Bbz, IOAW en IOAZ 2014
Citeertitel Afstemmingsverordening WWB, Bbz, IOAW en IOAZ 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Onbekend
  2. Wet werk en bijstand, artikel 8
  3. Wet werk en bijstand, artikel 9a
  4. Wet werk en bijstand, artikel 18
  5. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2014 01-01-2014 Nieuwe regeling

20-02-2014

Gemeenteblad Boekel, d.d. 1 april 2014

Z/023320 AB/12348