Aanwijzingsbesluit gebieden met een maximum aantal standplaatsen

Geldend van 17-01-2017 t/m heden

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT GEBIEDEN MET EEN MAXIMUMSTELSEL AANTAL STANDPLAATSEN

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN,

(SB 13.3955791);

Gelet op het belang van openbare orde en veiligheid;

HEEFT BESLOTEN:

aan te wijzen de volgende gebieden met een maximum aantal standplaatsen.

De winkelcentra:

S. Allendeplein, begrensd door de Gasthuiskade tot aan het M.K. Gandhiplein, inclusief de bocht van de B.S.F. von Suttnerstraat en de S.O.J. Palmelaan;

Beren inclusief Monnikhof, begrensd door de Korreweg, Boterdiep en een deel Rodeweg en een deel Nieuwe Ebbingestraat vanaf Boterdiep, en Bloemsingel;

Beijum Oost, begrensd door de Amkemaheeerd, de Ypemaheerd, de Emingaheerd, de Claremaheerd en de Bentismaheerd;

Beijum West, begrensd door de Emingaheerd, de Stoepemaheerd, de Atensheerd en de Toppingaheerd;

Hanzeplein, begrensd door de Oostersingel en Petrus Campussingel. En tot de L.J. Zierstraweg;

Helperplein, begrensd door de Verlengde Hereweg tot aan de Nattebrug en aan de andere kant tot aan de verbreding van de Verlengde Hereweg, Van Imhofstraat en de Van Iddekingeweg;

Hoogkerk, begrensd door de Zuiderweg, Fabriekslaan en Boeiersingel;

Lewenborg, begrensd door de Kajuit, Lijzijde, Midscheeps en Ra;

Linaeusplein begrensd door de Zaagmuldersweg tot aan de Gorechtkade/ Professor Wiersmastraat;

Oosterhogebrug, begrensd door Klinkerstraat en de Rijksweg;

Overwinningsplein, tot aan de Paterswoldse weg, en een deel van de Henri Dunantlaan tot aan de Flemingstraat;

Paddepoel begrensd door de Eikenlaan, de Dierenriemstraat, de Zonnelaan, en tot de Wilgenlaan;

Reitdiephaven, tot aan de Hoogeweg, en tot de Friesestraatweg en tot aan de Professor Uikensweg;

Savornin Lohmanlaan begrensd door de Beethovenlaan t/m kruising Schubertlaan en Schutterspad, de Savorninn Lohmanlaan t/m de kruising Chopinlaan;

Selwerd, begrensd door de Berkenlaan, de Mispellaan, de Esdoornlaan en de Eikenlaan;

Vinkhuizen, begrensd door de Platinalaan, de Goudlaan, de Siersteenlaan, de Veldspaatstraat de Diamantlaan, de Radiumstraat en de Magnesiumlaan;

De Wijert, begrensd door de Vondellaan, de P.C. Hooftlaan, de Potgieterstraat en de Van Iddekingeweg;

en daarnaast:

het Centrum van de binnenstad omvattende:

Oude Kijk in ’t Jatstraat inclusief Kijk in ’t Jatbrug;

Oude Boteringestraat inclusief Boteringebrug;

Oude Ebbingestraat inclusief Ebbingebrug;

Martinikerkhof, St. Jansstraat, inclusief Jansbrug;

Poelestraat inclusief Poelebrug,

Herestraat tot aan Gedempte Zuiderdiep;

Folkingestraat tot aan Gedempte Zuiderdiep;

Grote Markt, Guldenstraat, Waagplein, Waagstraat en Tussen Beide Markten,

Vismarkt, A-Kerkhof, Brugstraat inclusief A-brug, A-Straat en Westerhaven;

Munnekeholm tot aan Gedempte Zuiderdiep/ Reitemakersrijge;

Stoeldraaiersstraat en Zwanestraat.

Ubbo Emmiusstraat inclusief H.N. Werkmanbrug;

Stationsweg, Stationsplein, Onderdoor en oude stationsweg;

Europapark, inclusief stationsgebied, Harm Buiterplein en Boumaboulevard;

Damsterplein, inclusief Damsterdiep vanaf het Schuitendiep tot aan de Europaweg en Petrus Campersingel.

Bij dit besluit behoren overzichtskaarten van alle gebieden en daarnaast detailkaarten en luchtfoto’s met de exacte begrenzing van elk gebied en de in die gebieden gelegen standplaatsen. De stippen op de kaarten geven het maximum aantal standplaatsen in het gebied aan.

Ondertekening

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 29 oktober 2013.
De burgemeester,
Dr. J. P. (Peter) Rehwinkel.
De secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys.

Bijlage 1

Overzichtskaarten van alle gebieden. De stippen op de kaarten geven het maximum aantal standplaatsen in het gebied aan.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling