Procedureregeling klachtbehandeling aanbestedingen gemeente Oldambt 2014

Geldend van 07-04-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldambt
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Procedureregeling klachtbehandeling aanbestedingen gemeente Oldambt 2014
Citeertitel Procedureregeling klachtenbehandeling aanbestedingen gemeente Oldambt 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Aanbestedingswet
  3. Gids Proportionaliteit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2014 -

01-04-2014

Electronisch gemeenteblad

Nieuwe regeling