Regeling vervallen per 23-05-2018

Gedragscode raadsleden en duoleden van de gemeente Leiden 2014

Geldend van 02-04-2014 t/m 22-05-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gedragscode raadsleden en duoleden van de gemeente Leiden 2014
Citeertitel Gedragscode raadsleden en duoleden van de gemeente Leiden 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Gedragscode raadsleden en duoleden van de gemeente Leiden 2011. Deze regeling is vervangen door Gedragscode raadsleden en duoleden van de gemeente Leiden 2018.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2014 23-05-2018 nieuwe regeling

13-03-2014

Gemeenteblad 2014, 17853

RV 14.0024