Regeling vervallen per 01-11-2020

Verordening op woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2014

Geldend van 01-07-2014 t/m 31-10-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2014
Citeertitel Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2014 01-11-2020 nieuwe regeling

13-03-2014

Gemeenteblad, 2014, 17834

RV 14.0004