Regeling vervallen per 01-01-2005

Subsidieverordening Bureau Jeugdzorg  Agglomeratie Amsterdam 2005

Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2004

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Subsidieverordening Bureau Jeugdzorg  Agglomeratie Amsterdam 2005
Citeertitel Subsidieverordening Bureau Jeugdzorg  Agglomeratie Amsterdam 2005
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de Jeugdzorg
  2. Algemeen wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005 01-01-2005 Nieuwe regeling

14-12-2004

Nieuws uit het dagelijks bestuur

2004/39