Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Middelburg

Geldend van 06-01-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Middelburg
Citeertitel Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Middelburg
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen, art. 3.8 lid 1, art. 3.9 lid 1 en 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Reglement basisregistratie personen (BRP)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2014 06-01-2014 Nieuwe regeling

24-02-2014

De Faam, 26-03-2014

Raadsvoorstel 14-26