Mandatering besluiten in het kader van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Geldend van 19-03-2014 t/m heden

Intitulé

Mandatering besluiten in het kader van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Op 11 maart jl. hebben het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester het volgende besloten:

  • 1.

    In te stemmen met een aanpassing op de mandatlijst.

  • 2.

    In te stemmen met het mandateren van de bevoegdheden tot het nemen van besluiten op grond van de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening aan de casemanagers.

De mandaatverlening betekent dat de genoemde functionarissen namens het college en namens de burgemeester de genoemde bevoegdheden uitoefenen.