Subsidieverordening dorpsvernieuwing Ameland 2014

Geldend van 19-03-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ameland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieverordening dorpsvernieuwing Ameland 2014
Citeertitel Subsidieverordening dorpsvernieuwing Ameland 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Subsidieverordening dorpsvernieuwing Ameland 2014
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht titel 4.2
  2. Gemeentewet artikel 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2014 Nieuwe regeling

24-02-2014

Gemeente Info 19 maart 2014

11