Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Geldend van 12-10-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke Regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-2019 Art. 1, 45, 46, 47, 48, 49 en 50

05-07-2019

prb-2019-6762

19014531
12-08-2013 01-01-2013 12-10-2019 Nieuwe regeling

21-06-2013

Provinciaal blad, 2013, 18

Onbekend.