Regeling vervallen per 01-11-2016

Algemene Plaatselijke Verordening Vught 2014

Geldend van 01-05-2016 t/m 31-10-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Vught
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Vught 2014
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Vught 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Nieuwe regeling
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Algemene Plaatselijke Verordening Vught

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2016 01-11-2016 artt. 2:29, 4:11, 4:11a (komt te vervallen)

21-04-2016

Gemeenteblad (GVOP)

Onbekend
11-11-2014 01-05-2016 Nieuwe regeling

13-02-2014

Gemeenteblad (GVOP)

Onbekend
06-03-2014 11-11-2014 Nieuwe regeling

13-02-2014

Gemeenteblad (GVOP)

Onbekend