Regeling activering en afschrijving gemeente Uden

Geldend van 26-02-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regeling activering en afschrijving gemeente Uden
Citeertitel Regeling activering en afschrijving gemeente Uden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6 van de Financiële verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

deze regeling vervangt die van 2004

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2014 01-01-2014 wijziging van overzicht

11-02-2014

Gemeenteblad 2014-16, 26-02-2014

College 11-02-2014