1e wijziging op de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014

Geldend van 15-02-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Alphen-Chaam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling 1e wijziging op de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014
Citeertitel 1e wijziging op de verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet, art. 220

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2014 01-01-2014 aanhangig

30-01-2014

Ons Weekblad, 14-02-2014

-