Verordening leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014

Geldend van 16-02-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014
Citeertitel Verordening leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art 149
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening leningverstrekking en garantieverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2019 Wijziging artt. 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, toelichting

31-01-2019

gmb-2019-36738

Rotterdams GBL nummer: 2019, nummer 14
01-01-2014 16-02-2019 Geen

19-12-2013

Gemeenteblad 2013-190

Voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2013 (raadsvoorstel nr. 1279689); raadsstuk 13GR3269