Regeling vervallen per 01-01-2021

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Strijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 01-01-2021 art. 12, 13, 14, 17, 19, 29, 34, 41

24-11-2015

Staatscourant 2015, 48194

Onbekend
01-01-2013 01-01-2016 nieuwe regeling

18-12-2012

Het Kompas, 21-12-2012

Onbekend