Regels uitstallingen Utrecht

Geldend van 01-04-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht (Utr)
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regels uitstallingen Utrecht
Citeertitel Regels uitstallingen Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuur
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 2.9a van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2010 nieuwe regeling

01-12-2009

Gemeenteblad van Utrecht 2010, nr. 20

Besluit college van B&W van 1 december 2009