Regeling vervallen per 31-05-2023

Algemene Subsidieverordening Brielle 2011

Geldend van 01-07-2011 t/m 30-05-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Brielle
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Subsidieverordening Brielle 2011
Citeertitel Algemene Subsidieverordening Brielle 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 150
  2. Abw, art. 4, lid 21

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2011 31-05-2023 Nieuwe regeling

28-06-2011

Briels Nieuwsland

sector samenleving