Aanwijzingsbesluit voor straatartiesten

Geldend van 19-12-2013 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voor Straatartiesten

Aanwijzingsbesluit voor Straatartiesten (art. 2:9 lid 1 APV)

De Burgemeester van Sittard-Geleen heeft besloten:

Het niet toe te staan om als straatartiest, draaiorganist en straatmuzikant, voor publiek op te treden in de volgende gebieden, voor zover het openbaar gebied betreft:

STADSDEEL SITTARD

A1: Binnenstad/centrum :

Binnenstad/centrum is het gebied tussen de Wilhelminastraat (vanaf de Rijksweg Zuid), Engelenkampstraat, Leyenbroekerweg, Pres. Kennedysingel, Odasingel, Elisabeth van Barstraat, Parallelweg Stationsplein, Brugstraat, Mgr. Vranckenstraat, Holleweg en de Rijksweg Zuid (vanaf de Holleweg tot aan de Wilhelminastraat).

A2 Winkelcentrum Limbrichterveld (Dempseystraat)

Dempseystraat, Whitestraat, Huntstraat, Tunnelstraat.

A3 Winkelcentrum Lahrhof (Romeinenstraat)

Romeinenstraat, De Wimmeren, Wehrerweg

STADSDEEL GELEEN

B1  Centrum

Het centrum van stadsdeel Geleen is het gebied tussen de Rijksweg Centrum – Prinsenplein – Mauritslaan – Groenstraat en alle wegen die in dit gebied liggen.

B2  Lindenheuvel

De Bloemenmarkt en Anjelierstraat.

Het wijkpark (tussen de Burgemeester Lemmensstraat - Kastanjelaan - Seringenlaan - Jasmijnstraat – Irisstraat).

B3  Geleen-Zuid

Het winkelcentrum Zuidhof en de hele Jos Klijnenlaan.

B4  Glanerbrook

Het parkeerterrein van sportcomplex Glanerbrook aan de  Kummenaedestraat.

Pastoor Vonckenstraat nabij huisnummers 7 en 9 (nabij de Jumbo supermarkt)

Motivering van het besluit

De gebieden zijn aangewezen omdat de vrees bestaat dat overlast door straatartiesten de openbare orde aantast. Omwonenden en winkeliers klagen regelmatig over overlast door straatartiesten. Daartegen is zonder regeling lastig op te treden. Door deze gebieden aan te wijzen en voorwaarden te verbinden aan het optreden als straatartiest kan tegen overlast worden opgetreden. De gebieden zijn aangewezen in samenspraak met de politie regionale eenheid Limburg.

Er zijn zowel bij gemeente als politie geen kwantitatieve cijfers bekend, maar gelet op de hoeveelheid telefonische klachten is sprake van een noodzaak om adequaat te kunnen optreden tegen excessen. Klagers geven aan dat men accepteert dat in een (binnen)stad enige mate van overlast geaccepteerd dient te worden en dat straatmuzikanten thuishoren in het straatbeeld. Er dient echter wel regulering te zijn zodat tegen excessen kan worden opgetreden. Ook de straatmuzikanten zelf hebben aangegeven regulering nodig te achten. Zo is immers duidelijk welke muzikant wanneer en waar mag staan.

De regels

Dit besluit is genomen op basis van artikel 2:9 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Ondertekening

Sittard, 9 december 2013.

De burgemeester van Sittard-Geleen,

drs. G.J.M. Cox