Beleidsregel bouwvergunningvrije airco-units

Geldend van 13-05-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Berkelland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel bouwvergunningvrije airco-units
Citeertitel Beleidsregel bouwvergunningvrije airco-units
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Woningwet
  3. Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2009 nieuwe regeling

06-05-2009

Berkelbericht, 12-05-2009

Collegevoorstel 6 mei 2009