Regeling vervallen per 18-12-2014

Verordening Reclamebelasting 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m 17-12-2014 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Bussum
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Reclamebelasting 2014
Citeertitel Verordening Reclamebelasting 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 227

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 01-01-2014 18-12-2014 nieuwe regeling Deze verordening vervangt de ´Verordening Reclamebelasting 2013’

19-12-2013

Gemeentepagina Bussums Nieuws 22-01-2014.

Verdere informatie over de wijzigingen in de nieuwe Verordening Reclamebelasting kunt u vinden door op www.bussum.nl/ondernemersfonds te kijken

Onbekend